Fiscale hulp voor lage inkomens

Vanaf maart 2015 werkt Da Vinci Finance samen met Cazis Fiscale hulp www.cazis.nl

Cazis biedt eenvoudige fiscale hulp aan lage inkomens en vooral aan mensen die in schuldsituaties zitten of dreigen te komen, is iets dat vaak veel te laat wordt ingezet. Door gemeenten en/of bedrijven ervan te overtuigen dat door het ‘echt’ in gesprek gaan met deze mensen om ze direct fiscale hulp aan te beiden die leidt tot directe teruggave of lasten vermindering, heeft Cazis het afgelopen jaren ruim 4000 mensen in de bijstand, mensen met schulden en/of loonbeslag geholpen.

Cazis vermindert financiële nood waar fiscaal mogelijk. Dat is belangrijk voor gemeenten en voor werkgevers. Want mensen met financiële zorgen zitten niet goed in hun vel! Goed advies is slecht te vinden en al snel te duur voor deze mensen. Hierin bieden we juist een oplossing.

Cazis werkt in deze nauw samen met mensen die vanuit hun innerlijke drive om mensen echt te willen willen helpen hun fiscale kennis en ervaring hiervoor inzetten.

Zo is ook Theo Claus van Da Vince Finance in aanraking gekomen met Cazis. Vanuit zijn recente ervaring als informant bij de belastingdienst, waar Theo vaak in aanraking kwam met deze kwetsbare doelgroep die door ondeskundig advies of gewoon door onbekendheid van de fiscale zaken, van het welbekende kasje naar de muur werden gestuurd. Met alle emotionele gevolgen van dien welke in veel gevallen niet nodig zijn of waren.

Juist deze combinatie van de liefde voor het fiscale vak en het in de praktijk te kunnen brengen bij mensen die het heel hard nodig hebben, heeft Da Vinci Finance  doen besluiten haar expertise in te zetten samen met Cazis om deze kwetsbare doelgroep te helpen.

Naast de projecten die Da Vinci Finance in samenwerking met Cazis uitvoert, vaak in opdracht van gemeenten en/of gespecialiseerde bedrijven, biedt Da Vinci Finance haar fiscale hulp aan voor ondernemers en zzp’ers die vaak niet bij de gemeente kunnen aankloppen voor extra fiscale hulp.

Juist ondernemers hebben deskundige financiële en fiscale hulp nodig in de fase dat het minder gaat met hun bedrijf en/of met hun persoonlijk. Veel ondernemers denken dan dat niet meer betaalbaar is waardoor juist onnodige veel kosten gemaakt worden of niet optimaal wordt geprofiteerd van fiscale voordelen. Da Vinci Finance biedt hierin de helpende hand.

 

 

 

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Gekwalificeerde buitenlandse belastingplicht vanaf 2015

Personen die in het buitenland wonen, maar in Nederland inkomen hebben, worden buitenlandse belastingplichtigen genoemd. Tot 1 januari 2015 hebben buitenlandse belastingplichtigen de mogelijkheid om voor de inkomstenbelasting als binnenlands belastingplichtige te kiezen, het zogenaamde keuzerecht. Door hiervoor te kiezen heeft men recht op dezelfde heffingskortingen en aftrekposten als een in Nederland wonende persoon. Een belangrijk voorbeeld van een dergelijke aftrekpost is de hypotheekrenteaftrek op de in het buitenland gelegen woning. De hypotheekrente-aftrek kan namelijk veelal niet (volledig) benut worden in het woonland van de buitenlandse belastingplichtige, omdat deze persoon Nederlands inkomen geniet.

Per 1 januari 2015 gaat dit keuzerecht vervallen en komt daarvoor in plaats het zogenaamde gekwalificeerd buitenlands belastingplicht. U heeft dan alleen nog recht op aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen, als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

– U woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland,   Zwitserland of op Bonaire, Sint Eustatius of Saba, en
– U betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting, en
U kunt een inkomensverklaring overleggen van de belastingdienst  van uw woonland. Deze verklaring moet u bij de aangifte IH over 2015 overleggen.

De aftrekposten waarop u recht hebt, zijn:
– De negatieve inkomsten uit uw eigen woning buiten Nederland
– De uitgaven voor inkomensvoorzieningen
– De persoonsgebonden aftrek

Noot
U hebt recht op dezelfde aftrekposten als een inwoner van Nederland. Maar alleen als u of uw (fiscale) partner daar in uw woonland geen recht op hebben

Fiscaal partnerschap en kwalificerende buitenlandse belastingplicht
Vanaf 2015 is uw partner alleen uw fiscale partner als u voldoet aan beide volgende voorwaarden:
– U voldoet aan de regels voor fiscaal partnerschap, en
– U en uw partner voldoen allebei aan de 90 %-eis of u en uw partner betalen over minimaal 90% van het gezamenlijke inkomen in Nederland belasting.

Bron : Belastingdienst
Geplaatst in Algemeen, Nieuws | 2 reacties

Wijzigingen IB2015

Tarieven 2015

Tarief box 1 (werk en woning)

Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. U gaat naar verhouding meer belasting betalen als uw inkomen hoger wordt. Over het belastbaar inkomen uit werk en woning moet u in de eerste 2 schijven ook premie volksverzekeringen betalen. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u volgens een aangepast tarief.

Jonger dan 65 jaar + 3maanden
Schijf 1                      € 19.822                36,5%       € 7.234
Schijf 2  € 19.822   € 33.589                42%          € 13.016
Schijf 3  € 33.363   € 57.585                42%          € 23.094
Schijf 4  € 57.585                                   52% –

Ouder dan 65 + 3 maanden maar geboren vanaf 1 jan 1946
Schijf 1                    € 19.822                 18,65%      € 3.686
Schijf 2 € 19.822  € 33.589                  24,1%       € 7.004
Schijf 3 € 33.589  € 57.585                  42%          € 17.082
Schijf 4 € 57.585                                     52%

Geboren vóór 1 jan 1946
Schijf 1                    € 19.822                  18,35%     € 3.686
Schijf 2 € 19.822  € 33.857                  24,1%        € 7.068
Schijf 3 € 33.589  € 57.585                  42%           € 17.034

Premiepercentage volksverzekeringen
AOW               17,90%
ANW                0,60%
AWBZ              9,65%
                        28,15%

Tarief box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)

Over uw belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang betaalt u:

Jaar                 Percentage

2015                25%

2014               22% tot € 250.000
25%                vanaf € 250.000

2013              25%

Tarief box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

Over uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen betaalt u 30% belasting.

Bron : belastingdienst

 

 

 

Geplaatst in Tarieven | Een reactie plaatsen